Month: aprilie 2017

Fit for Partnership with Germany

Proiectul „East Invest 2”, finanțat de UE, invită toate întreprinderile mici și mijlocii (IMM) din sectorul de prelucrare a produselor agroalimentare și a produselor alimentare la instruire, data 10-12 mai 2017.

Seminar: ” Aspectele de mediu în activităţile de antreprenoriat în construcţie”

Subiecte:

Cadrul legislativ-normativ de reglementare a activităţilor de antreprenoriat în construcţie.
Cerinţele şi aspectele juridice la etapa activităţilor de planificare şi obţinere a actelor permisive pentru construcţia şi sau reconstrucşia obiectelor.
Cerinţele şi aspectele juridice la etapa activităţilor de proiectare a obiectelor în construcţie în condiţiile cadrului legislativ naţional.
Cerinţele şi aspectele juridice la etapa de funcţionare a obiectelor noi construite sau reconstruite.
Ceriţele şi aspectele juridice pentru obiectele în funcţiune în lipsa actelor permisive.