Day: 19 aprilie 2017

Fit for Partnership with Germany

Proiectul „East Invest 2”, finanțat de UE, invită toate întreprinderile mici și mijlocii (IMM) din sectorul de prelucrare a produselor agroalimentare și a produselor alimentare la instruire, data 10-12 mai 2017.