„Noile prevederi ale legii privind Achizițiile Publice. Contestațiile” au fost prezentate la CCI a RM

La data de 20 februarie 2018,Centrul de Formare Antreprenorială din cadrul Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova a organizat seminarul cu tematica: „Noile prevederi ale legii privind Achizițiile Publice. Contestațiile.” La seminar au participat 20 de operatori economici din diferite sectoare, precum: farmaceutic, producție, comerț, etc.

Obiectivele instruirii au fost de aprofundare, actualizare a cunoştinţelor ce vizează aplicarea prevederilor cadrului normativ ce reglementează procedurile de achiziții publice.

În  cadrul seminarului, pe parcursul celor 8 ore, formatorul Eugenia ENI, a abordat subiecte precum:

  • Dreptul de a contesta.
  • Termeni de contestare.
  • Forma și conținutul contestației.
  • Procedura de examinare a contestației.
  • Procedura de soluționare a contestațiilor.
  • Soluțiile pe care le poate pronunța Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
  • Decizia Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor
  • Transparența procedurii de soluționare a contestațiilor.
  • Transparența achizițiilor publice anunțul de intenție, anunțul de participare, anunțul de atribuire.

De asemenea, operatorii economici au avut posibilitatea de a analiza situații concrete de contestații, precum și să completeze modele de formulare a contestației.

Autoritățile contractate se pot înregistra pentru următorul seminar la numarul de telefon: 022-23-32-86

 

Distribuie acest articol: