Operațiuni import-export

Vrei să fii la curent cu derularea operațiunilor import-export?

Centrul de formare antreprenorială te invită la un seminar aplicativ-practic ”Operațiuni import-export”.

Data desfășurării: 25 iulie 2017
Locul desfășurării: CCI a RM, bd. Ștefan cel Mare, 151, Sala de Ședințe, etajul II

Scop și rezultate: Obţinerea abilităţilor practice privind operațiunile de export – import și documentarea fluxurilor în domeniul comerțului extern.

Grup – țintă: Brocheri vamali, manageri de vânzări şi logistică, jurişti, activitatea cărora prevede gestionarea operațiunilor de export – import.

Din program:
1. Noţiuni generale privind operaţiunile de export-import şi cadrul juridic ce le reglementează;
2. Termenii comerciali INCOTERMS 2010, raţiunea utilizării acestora în contractele internaţionale de vînzare-cumpărare;
3. Particularităţile utilizării destinaţiilor şi regimurilor vamale în Republica Moldova;
4. Carnetele ATA pentru admiterea temporară a mărfurilor, inclusiv procedura de emitere a avantajele utilizării lor;
5. Noţiuni generale privind condiţiile de activitate a brokerului vamal, drepturile şi obligaţiile acestuia, modificările şi completările actelor normative ce vizează domeniul dat;
6. Expertiza şi evaluarea mărfurilor, tipurile de expertize şi evaluări şi modalitatea de efectuare a acestora, etc.

Taxa: 800 lei pentru un participant

Informații și înscrieri: +373(22) 235294, 079182883, e – mail: [email protected]

Distribuie acest articol: