Controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, tipurile de control, procedura de efectuare a acestuia

Cadrul normativ ce reglementează controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător (Legea nr.131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, Legea nr.160  din  22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător, Legea nr.235 din 20.07.2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător, Legea contenciosului administrativ nr. 793-XIV din  10.02.2000). 

Scop și rezultate:

– Obţinerea cunoștințelor şi a informației privind prevederile legale ce reglementează procedura de control desfășurat de către entitățile publice.

– Posedarea cunoștințelor privind drepturile şi obligațiile entităților ce efectuează controlul, precum şi a celor supuse controlului.

– Posedarea cunoștințelor privind contestarea rezultatelor controlului, inclusiv contestarea în instanța de judecată.

– Posedarea cunoștințelor privind prejudiciul cauzat şi repararea acestuia.

Grup – țintă:  orice persoană fizică şi/sau juridică care practică activitate de întreprinzător şi este pasibilă controlului.

La finalul trainingului participanții vor fi capabili să: 

– cunoască şi să aplice prevederile legale ce reglementează procedura de control desfășurat de către entitățile publice.

– cunoască drepturile şi obligațiile entităților ce efectuează controlul, precum şi a celor supuse controlului.

– cunoască şi să aplice procedura privind contestarea rezultatelor controlului, inclusiv contestarea în instanța de judecată.

– cunoască şi să aplice mecanismul privind repararea prejudiciul cauzat.

FORMATOR: Lilia Dabija, Expert, Proiectului Băncii Mondiale pentru ameliorarea competitivităţi.

Limba de lucru: română

Durata cursului: 8 ore academice (1 zi)

Locul desfășurării: Camera de Comerț și Industrie a RM, str. Șt. cel Mare, 151.

Taxa de participare: 700 lei

La finele training-ului participanţii vor primi Adeverinţa CCI a RM.

Informații suplimentare și înscrieri: tel.: (022) 23-32-86, e-mail:  mariana.negru@chamber.md