Activitate vamală în dublă abordare: teoretică şi practică

Domeniul vamal este în prezent în plin proces de restructurare și de modernizare, în special legislativă dar și administrativă, proces având drept scopuri majore simplificarea legislației, a procedurilor și formalităților vamale, dar și facilitarea comerțului legitim, în paralel cu întărirea controlului autorităților vamale în ceea ce privește operațiunile de import / export.

Seminarul „Activitate vamală în dublă abordare – teoretică și practicăinclude tematicile care vor facilita înţelegerea activităţii sistemului vamal de către agenţii economici. Formatorii vor aborda aspecte teoretice importante şi vor expune exemple practice din activitatea lor profesională.  Seminarul va constitui şi o platformă de discuţii, schimb de practici şi experienţă în domeniile vizate între părţile implicate.

Grup țintă: acest seminar se adresează deopotrivă persoanelor cu atribuții în domeniul vamal și logistic, agenților economici.

Scopul: Sporirea competențelor profesionale ale agenților economici prin actualizarea cunoștințelor în domeniul legislației vamale.

Semninarul este structurat în 4 sesiuni:

  1. Vămuirea electronică.
  2. AEO şi proceduri simplificate (declaraţia incompletă, declaraţia simplificată şi vămuirea la domiciliu).
  3. Originea preferenţială a mărfurilor.
  4. Valoarea în vamă.

Formatori: 

Caraman Victoria, Direcţia organizarea controlului vamal, Serviciul Vamal al RM.

Iurco Igor, Direcţia organizarea controlului vamal, Serviciul Vamal al RM.

Radu Ludmila, Direcţia organizarea controlului vamal, Serviciul Vamal al RM.

Bîrca Maria, Direcţia valoarea în vamă şi clasificarea mărfurilor, Serviciul Vamal al RM.

Limba de lucru: română

Durata cursului: 8 ore

Locul desfășurării: Camera de Comerț și Industrie a RM, str. Șt. cel Mare, 151.

Taxa de participare: 700 lei

La finele training-ului participanții vor primi Adeverința CCI a RM.

Informații suplimentare și înscrieri: tel./fax: (022) 23-52-94, 069800112, e-mail: mariana.negru@chamber.md