Indemnizatii, Contributii si Asigurari Sociale

Tematici:

  1. Unele particularităţi ale calculării şi transferării contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii;
  2. Particularităţi la stabilirea, calcularea şi plata indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă;
  3. Corelarea contribuţiilor de asigurări sociale achitate cu prestaţiile de asigurări sociale stabilite.

FORMATORI:

  • Ala Coliban, sef directiei generale evidenta contribuabililor;
  • Silvia Maxim, sef directiei asigurari sociale a salariatiilor;
  • Clara Sorocean, sef directiei generale evidenta individuala a contributiilor.

Taxa de participare: 600 lei

Locul desfășurării: Camera de Comerț și Industrie a RM, str. Șt. cel Mare, 151.

La finele training-ului participanţii vor primi Adeverinţa CCI a RM.

Informații suplimentare și înscrieri:  tel.: (022) 23-32-86, e-mail:  seminar@chamber.md