Noile prevederi ale Legii privind Achizițiile Publice

Legea nouă privind achiziţiile publice – nr. 131, a fost adoptată la data de 3 iulie 2015 şi a intrat în vigoare din 1 mai 2016. Aceasta a fost adoptată în scopul transpunerii Directivelor Europene în domeniul achizițiilor publice, substituind Legea nr. 96 din  13.04.2007 cu privire la achizițiile publice.

Scopul:  Informarea şi consolidarea capacităţilor agenţilor economici.

Obiective:

  • Aprofundarea, actualizarea cunoştinţelor ce vizează aplicarea prevederilor cadrului normativ ce reglementează procedurile de achiziții publice;
  • Bazele teoretice şi practice, în scopul de a uşura participarea la procesul de achiziţie publică.

Sesiunea I. Achiziții publice. Aspecte comparative între Legea nr. 96 din 13.04.2007 și Legea nr. 131 din 03.07.2015. Legislația secundară.

Sesiunea II. Transparența achizițiilor publice. Procedurile de achiziție publică. Tipuri de proceduri.

Sesiunea III. Documentația de atribuire a contractelor de achiziție publică. Criteriile de calificare și temeiurile de excludere din cadrul procedurii de achiziție, cerințe de calitate și de mediu, criterii de atribuire a contractului de achiziții publice.

Sesiunea IV. Depunerea ofertelor/candidaturilor, evaluarea ofertelor/candidaturilor și decizia de atribuire a contractului de achiziție; termene, erori comune în oferte. Contractul de achiziție publică. Gestionarea contestațiilor formulate în procesul de achiziție publică.

FORMATOR: Eugenia Eni, șef Direcție metode de achiziție din cadrul Agenției Achiziții Publice

Limba de lucru: română

Durata cursului: 8 ore academice (1 zi)

Locul desfășurării: Camera de Comerț și Industrie a RM, str. Șt. cel Mare, 151.

Taxa de participare: 800 lei

La finele training-ului participanţii vor primi Adeverinţa CCI a RM.

Informații suplimentare și înscrieri: Sabina Birsan, tel./fax: (022) 23-52-94, e-mail:  sabina.birsan@chamber.md