Aspecte privind contabilizarea operaţiunilor de casă și bancă la întreprindere

Grup ţintă: contabili din cadul întreprinderilor, asistenţi de contabili

Aspecte elucidate din Program:

  • Incasarea și ieșirea mijloacelor bănești la întreprinere
  • Întocmirea registrului de casă
  • Întocmirea deconturilor de avans
  • Eliberarea salariului și a altot plăți din casa întreprinderii
  • Operațiuni bancare în valută națională și străină

Seminarul are caracter exclusiv practic, cu aplicarea calculelor respective, conform genului de activitate a participanților.

Data: 2020

Durata: 10.00 – 17.00, 8 ore academice

Expert: Natalia Gîscă Reabova

Limba de instruire: româna

Taxa: 900 lei pentru o persoană

Locul desfășurării: str. Stefan cel Mare 151 CCI RM

Pentru informații și înscrieri+373(22) 235294, 233286, 069800112, e-mail: seminar@chamber.md.

Pentru înscrieri, transmiteţi un mesaj pe adresa seminar@chamber.md cu numele candidatului(ţilor) delegat(ţi), datele de contact si forma de achitare (cash sau transfer).

În cazul transferului – menţionaţi numele companiei pentru emiterea contului.  

Distribuie acest articol: