Aspecte practice privind calcularea și declararea TVA

Trainingul are caracter exclusiv practic, cu aplicarea calculelor respective,conform genului de activitate a participanților.

Grupul țintă: Managerii, contabilii, finansiști, economiștii întreprinderilor mari și mici.

Scopul trainingului: trainingul are ca scop studiul subiectului și obiectului impunerii, procedura de înregistrare și anulare ca contribuabil a TVA, analiza termenilor obligației fiscale, modalitatea restituirii TVA, modul de prezentare a declarației TVA și a anexelor acesteia, aplicarea practică a modificărilor în actele legislative privind TVA.

Începutul instruirii: 2019 (1 zi, 8 ore academicetva)

Rezultatele în urma instruirii:

– particularitățile aplicării TVA, ținînd cont de genul de activitate prestat,

– completarea, eliberarea și înregistrarea facturilor fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale;

– modul de declarare a TVA.

Agenții economici cointeresați în elucidarea lacunelor referitor la aplicarea TVA, cît și a implimentării modificărilor în legislația privind TVA, au la dispoziție 2 ore de pentru analiza individuală a genuli de activitate prestat.

Trainer: experți independenți, cu experiență în domeniul fiscalității și analizei economico-financiare, trainer în cadrul proiectelor:”Gestiunea eficientă a afacerilor :Impozit pe venit și modul TVA”, “Politica inovațională:strategie și mecanisme de promovare”.

 Limba de instruire: română și rusă

 Taxa: 750 lei pentru o persoană, pentru membri CCI- 637 lei

 Agenții economici care vor delega 3 persoane la training, pot delega a 4-a persoană  gratuit.

 Locul desfășurării: str. Stefan cel Mare 151 CCI RM

 Contacte: +373(22) 235294, 233286, e-mail: seminar@chamber.md

 

Distribuie acest articol: