Project Management

Succesul sau eșecul unui proiect este determinat de persoanele implicate. Fiecare membru al echipei trebuie să înțeleagă care sunt factorii cheie de succes proiect şi care sunt responsabilităţile fiecăruia pentru a obţine rezultatele scontate.

Grup – țintă: Manageri experimentați și începători, care doresc să inițieze proiecte în cadrul întreprinderii şi să cunoască totul despre  gestionarea proiectelor.

Modului va propune participanţilor metodele și tehnici specifice activității de manager de proiect, se vor familiariza cu principiile fundamentale şi vor putea să construiască carta unui proiect,. De asemenea, managerul de proiect va putea  utiliza instrumente din diferite domenii (gestionarea timpului, managementul personalului, achizițiile și riscurile survenite în cadrul proiectului) la diferite etape.

Competențe ce le vor dobândi participanţii:

-Va avea abilitatea de-a reacționa adecvat la schimbările intervenite în cadrul proiectelor;

-Va elabora acțiuni corective în cadrul proiectului;

-Va fi capabil să analizeze provocările ulterioare;

-Va putea elabora strategia și planul de colectare a fondurilor;

-Va fi capabil să asigure durabilitatea și sustenabilitatea financiară a proiectului;

-Va conduce eficient echipa pentru a contribui la atingerea obiectivelor proiectului.

Trainer: Ilie Dercaci – business-trainer, practician de talie națională și internațională

Limba de instruire:  română .

Începutul instruirii: 25-26 iunie 2019 (2 zile, 16 ore academice)

 Locul de desfăşurare: Centrul de Formare Antreprenorială a Camerii de Comerț și Industrie a RM.

Adresa:bd. Ștefan cel Mare 151

Taxa: 1400 lei de participant, pentru membrii CCI – 1300 lei

Contacte: +373(22) 233286, 235294, persoana responsabila Inesa Iordatii E-mail: seminar@chamber.md     

 

Distribuie acest articol: