Vrei să fii la curent cu derularea operațiunilor import-export?

Centrul de formare antreprenorială te invită la un seminar aplicativ-practic ”Operațiuni import-export”.

Data desfășurării:   2019
Locul desfășurării: CCI a RM, bd. Ștefan cel Mare, 151,

Scop și rezultate: Obţinerea abilităţilor practice privind operațiunile de export – import și documentarea fluxurilor în domeniul comerțului.

Grup – țintă: Brocheri vamali, manageri de vânzări şi logistică, jurişti, activitatea cărora prevede gestionarea operațiunilor de export – import

Cadrul legislativ și institutional în domeniul vamal:

 • Codul Vamal și acte normative în domeniu. (Noul Cod Vamal al RM)
 • Sistemul organelor vamale.
 • Rolul Brokerilor vamali.
 • Prioritățile în domeniul vamal conform Acordului de Asociere
 • Regimuri vamale: clasificarea și beneficiile regimurilor vamale
 • Drepturi de import și export. Baza de calcul. TARIM Originea mărfurilor
 • Declarația vamală, documente de insoțire
 • Procedura de declarare a mărfurilor
 • Dreclarare electronica: export
 • Declarare electronica: import, transit
 • Documente de transport international
 • Tranzit international. Sistemul carnet TIR
 • Admitere temporară. Sistemul Carnete ATA
 • Proceduri simplificate de vămuire
 • Agent economic autorizat: AEO
 • Proceduri simplificate de vămuire
 • Vămuire la domiciliu

Taxa: 800 lei pentru un participant

Traineri: Natalia Calenic, Vicepreședinte CCI RM

Informații și înscrieri: +373(22) 235294,  23 3286  e – mail: sabina.birsan@chamber.md

Distribuie acest articol: