Traininguri Corporative

Conducătorii de întreprinderi cunosc bine, că investirea în capitalul uman are un efect simţit. Acest fapt este confirmat şi prin referinţele angajaţilor şi conducătorilor companiilor care deja au participat la sesiunile Centrului de Formare Antreprenorială din cadrul Camerei de Comerț şi Industrie a Republicii Moldova.

În acest caz, cea mai bună formă de dezvoltare a personalului companiei este instruirea corporativă.

Comparativ cu training-urile deschise, cele corporative au o serie de avantaje:

1. Programul este în întregime orientat spre specificul companiei.
2. La sesiune participă doar angajații unei singure companii, ce contribuie la dezvoltarea de competențe nu doar la unii dintre angajați, ci, de asemenea, la echipă în întregime, sporeşte motivația, se îmbunătățeşte atmosfera și se cultivă cultura corporativă.
3. Participanții la training pot pune în discuţie deschisă problemele ce ţin de activitatea profesională, fără a divulga informația confidenţială.
4. Data, ora și condiţiile trainingului  pot fi planificate cu un confort maxim pentru compania dumneavoastră, combinând reuşit procesul de învățământ cu procesele industriale.
5. Trainingurile corporative sunt mai econome. Suma, pentru care veţi antrena 12 angajaţi la trening deschis, Vă permite antrenarea a 16 specialişti într-un trening corporativ.

În cadrul instruirii corporative, Centrul de Formare Antreprenorială al CCI a RM practică două forme de cooperare cu agenții economici:

  • Desfăşurarea trainingului sau unui ciclu de traininguri pe temele selectate.
  • Încheierea contractelor de colaborare anuale privind prestarea serviciilor de instruire a personalului companiei

Organizarea trainingurilor corporative constă din mai multe etape:

1. Completarea cererii de solicitare a serviciilor de instruire în formă liberă sau folosind formularul pe care îl puteți descărca de pe această pagină. Cu cît mai exact veţi expune scopurile și obiectivele trainingului necesar pentru instruirea personalului companiei dumneavoastră, cu atît mai bine vom reuşi noi să identificăm trainerul potrivit pentru a elabora și dezvolta activitățile ce vizează soluţiile exacte pentru domeniul companiei dumneavoastră. Această cerere poartă un caracter non-obligatoriu, în baza căreia va fi elaborată o ofertă concretă!

2. Centrul de Formare Antreprenorială va examina solicitarea. Dacă este necesar, consultantul vă va contacta și solicita informaţie suplimentară. În termen de una sau două săptămâni, veți primi oferta noastră, inclusiv: programul trainingului, profilul trainerului și costul evenimentului, în funcție de numărul de participanți.

3. În cazul cînd oferta noastră manifestă interes, după concretizarea tuturor detaliilor, se va semna un contract standard pentru elaborarea și desfăşurarea trainingului.

4. După desfăşurarea trainingului va avea loc evaluarea calităţii evenimentului. Activitățile auxiliare mai pot include, de asemenea asistenţa de post-training şi coaching individual.

Întreprinderile vor beneficia de un şir de avantaje în cazul unui contract anual pentru prestarea serviciilor de instruire. În acest caz, consultanţii Centrului vor oferi asistență gratuită în identificarea necesităţilor pentru dezvoltarea personalului companiei, activitățile de instruire vor fi mult mai sistematice și se vor reduce costurile de instruire, iar  compania dumneavoastră va primi acces prioritar de a participa la diverse proiecte și ateliere de lucru, subvenționate de proiecte internaționale.

Sperăm la o conlucrare fructuoasă şi organizarea viitoarelor traininguri în cadrul companiei dumneavoastră

Informații și înscrieri: +373(22) 235294, 233286, e-mail: [email protected]