Despre CFA

Centrul de Formarea Antreprenorială(CFA) are misiunea de a contribui la sporirea calificării antreprenoriale a personalului operatorilor economici de toate nivelele, prin organizarea activităţilor de formare profesională şi antreprenorială de toate tipurile, constituirea premiselor pentru dezvoltarea mediului de afaceri, asigurarea competitivităţii, susţinerea internaţionalizării companiilor, dezvoltarea parteneriatului public privat,  precum şi prin modernizarea învăţămîntului vocaţional tehnic din ţară.

Funcţiile de bază ale Centrului sunt:

 • desfăşurarea activităţilor de formare antreprenorială şi instruire de afaceri, conferinţe, seminare, cursuri;
 • menţinerea legăturii permanente cu operatorii economici pentru a identifica necesarul de instruire a personalului acestora;
 • studierea tendinţelor internaţionale moderne de dezvoltare antreprenorială şi asigurarea implementării lor în ţară;
 • stabilirea şi dezvoltarea parteneriate cu organizaţii naţionale şi internaţionale de profil în vederea organizării activităţilor de instruire;
 • implementarea sistemul de e-instruire (e-learning);
 • acordarea serviciilor de analiză, consultanţă şi expertiză, în limitele competenţei sale;
 • participarea în activităţile de dezvoltare a sistemului de învăţămînt din ţară;
 • participarea în activităţile de dezvoltare a învăţării pe tot parcursul vieţii (long life learning, învăţare non-formală şi in-formală);
 • susţinerea şi promovarea implementării elementelor din sistemul dual în învăţămîntul vocaţional/tehnic;
 • conlucrarea cu instituţiile de învăţămînt superior în vederea instruirii antreprenoriale;
 • cooperarea cu instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate în vederea dezvoltării şi promovării a învăţămîntului vocaţional tehnic;
 • la necesitate, conform indicaţiilor conducerii CCI, colaboratorii Centrului pot fi numiţi în calitate de membri ai grupurilor de lucru, create cu scop bine determinat, precum şi pot participa în cadrul unor comisii;
 • Implicarea nemijlocită în implementarea, menţinerea şi dezvoltarea cerinţelor ISO 9001.