Cursuri de însușire generală a limbilor străine

LSIntegrarea în UE aduce cu sine oportunități de afaceri cu firme din Europa și din întreaga lume. Actualmente este stringentă necesitatea de exprimare fluentă în limba partenerilor de afaceri, capacitatea gestionării corespondenței de afaceri la nivel profesionist.

Grupul țintă: doritorii de a studia o limbă străină sau de a-și aprofunda cunoștințele la unul din cele 6 niveluri: începători, elementar, pre-intermediar, intermediar, post-intermediar și avansat.

Descrierea: persoanele înscrise la curs participă gratuit la testul de admitere, care permite repartizarea cursanților pe grupe, conform nivelurilor de cunoaștere a limbii. Pentru clienţi corporativi se organizează instruire la întreprindere, după un grafic specific de lucru.
La dispoziţia cursanților este pusă o sală modernă, cu dotări multimedia. O importanţă deosebită se acordă activităţilor practice ce țin de abilități de scriere, întocmirea rapoartelor, exprimare orală etc.

La finele cursului se eliberează adeverința a CCI a RM
Profesori cu experienţă şi calificare înaltă folosesc la lecţii jocuri de rol, mini prezentări.
Durata: 48 ore acad., 8-6 săptămâni cu frecvența de 2-3 zile pe săptămână a câte 3 ore acad.
Taxa: 2400 lei

Informații și înscrieri: +373(22) 235294,  23 3286 e–mail: sabina.birsan@chamber.md

Distribuie acest articol: