EVIDENȚA MIJLOACELOR FIXE ÎN SCOPURI FISCALE CONFORM NOILOR CERINȚE

Grup ţintă: manageri financiari, contabili din cadul întreprinderilor, asistenţi de contabili

Aspecte elucidate:

  • Tranziția de la evidența și calcularea amortizării mijloacelor fixe pe categorii de proprietate la evidența și calcularea amortizării mijloacelor fixe pe fiecare obiect separate;
  • Noul Registru de evidență și calculare a amortizării mijloacelor fixe și imobilizărilor necorporale
  • Calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale conform noilor cerințe
  • Deducerea cheltuielilor pentru reparaţii a mijloacelor fixe proprii
  • Noile reglementări aferente investițiilor efectuate în mijloacele fixe care fac obiectul unui contract de leasing operaţional, locaţiune, concesiune, arendă, comodat, sublocaţiune
  • Rezultatul înstrăinării mijloacelor fixe
  • Diverse

    Seminarul are caracter exclusiv practic, cu aplicarea calculelor respective, conform genului de activitate a participanților.

Data2020

Durata: 13.00 – 16.30, 4 ore academice

Expert: Rodica Danii 

Limba de instruire: româna

Taxa: 500 lei pentru o persoană

Locul desfășurării: str. Stefan cel Mare 151, Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova

Pentru informații și înscrieri+373(22) 235294, 233286, 069800112, e-mail: [email protected]

Pentru înscrieri, transmiteţi un mesaj pe adresa [email protected] cu numele candidatului(ţilor) delegat(ţi), datele de contact si forma de achitare (cash sau transfer).

În cazul transferului – menţionaţi numele companiei pentru emiterea contului.  

Distribuie acest articol: