Business English

a-2Centrul de formare antreprenorială din cadrul Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova organizează cursul Business English.

Scopul cursului este de a instrui participanții să comunice în limba engleză corect și fluent, corespunzător nivelului Utilizarea independentă a limbii, conform Cadrului European Comun de Referință pentru Abilități de Învățare a Limbilor Străine (CEFR). Să deprindă limbajul general, cît și cel utilizat în mediul de afaceri, fiind capabili să poarte fără efort o conversație cu un interlocutor vorbitor nativ al limbii engleze.

Conținut: Cursul conține 48 ore academice de lecţii teoretice și conversative. În funcţie de conţinutul temei parcurse, se abordează într-o măsură mai largă sau mai restrânsă problemele de gramatică, apoi se urmăreşte gradual dezvoltarea competenţelor de exprimare în formă scrisă și orală folosindu-se terminologia uzuală şi/sau de specialitate: limbaj economic, limbaj de afaceri, formule pentru corespondența comercială. Pe parcurs sunt prevăzute testări intermediare pentru evaluarea progresului participantului.

Data : 13 martie 2018 (  două ori pe saptămînă, de la ora 16 pînă la 18)

Taxa : 2400 lei pentru participant

Pentru informații și înscrieri: 022 23 52 94, 022 23 32 86
E-mail: marina.popovici@chamber.md

Distribuie acest articol: